• 63e2038f

Leeke hatar göwher ýylmaýjy käse tigir, JD1-1-4 beton üçin poluň gyrasy ýylmaýjy tigir

Gysga düşündiriş:

Segment Turbo ýylmaýjy tigir, her dişiň arasynda dar boşlukly gaty bölek segmenti üçin aýratynlyklar.Bu dizaýn, käsäniň tekerini iň ýokarky aragatnaşyga öwürýär we poluň üstünde tekiz bitirýär.


 • Model belgisi:JD1-1-4
 • Görnüşi:Segment Turbo ýylmaýjy tigir
 • Diametri:4-den 9-a çenli
 • Bor:22.23mm, M14, 5/8 ”-11
 • Grit:8 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #.70/80 #, 100/120 # ...
 • Obýekt:Orta, ýumşak, gaty, gaty ýumşak, gaty gaty, daş baglanyşyk
 • Reňk:Düzülip bilner
 • Arza:Öýjükli beton, epoksi rezin, pol boýagy, Mermer, Granit
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş:

  Almaz Turbo Cup Tigir tekizlemek, örtük aýyrmak we beton üwemek üçin niýetlenendir.Şeýle hem, minimal operatoryň ýadawlygy bilen çalt ýerüsti üýşmegi üpjün etmek üçin ýeňil bolmak üçin döredildi.Uzyn tigirli ömri we aýlawly turbo segmentleri üçin ýylylygy ýaýratmak üçin bu tigiriň şarjagaz deşikleri, az ýa-da az bellikler üçin beton we beýleki gurluşyk materiallarynda gaty çalt kesmäge mümkinçilik berýär.

  Alýumin turbo ýylmaýjy käse tigir, “Alýumin” esasy käse tigir diýlip hem atlandyrylýar, ýylmaýjyda adaty polat korpusyndan has az stres üçin ýeňil agramly alýumin-beden bar.

  Has çalt we has agressiw üwemek we şekillendirmek üçin niýetlenendir.Matrisa bilen deň paýlanan ýokary derejeli göwher bilen ýüklenen.

  Üç görnüşli göwher grit ululygy: GÖRNÜŞ, Orta, Iň oňat - islendik granit, mermer we daş ýüzleriň ýüzlerinde, burçlarynda, gyralarynda we burçlarynda iň oňat öndürijilik gazanmak.

  Goýmalar: Granit, Mermer we Daş.

  Enjamlar: Burç ýylmaýjy we pol ýylmaýjy.

  Aýratynlyklary:

  1.Turbo Rim Cup Tigir, her dişiň arasynda dar boşluk bolan gaty rim segmenti üçin aýratynlyklar.Bu dizaýn, käsäniň tekerini iň ýokarky aragatnaşyga öwürýär we poluň üstünde tekiz bitirýär.

  2. Metal poroşokyň we göwher çukurlaryň birmeňzeş paýlanmagy, turbo rim kubok tigiriniň ajaýyp deňagramlylygyny üpjün edýär.Deňagramly käse tigiriniň ömri has uzyn we has gowy öndürijiligi bar.

  3.Diamond Grit Ölçegi 30/40 aralygy;60/70;80/100, üweýiş prosesini gödekden jerime çenli öz içine alýar.

  4. Tegelek ýüzleri, burçlary, burçlary we gyralary aňsat üwemek we şekillendirmek bilen üpjün edýär.

  Parametr:

  jt
  jyt (3)
  jyt (4)

 • Öňki:
 • Indiki: