• 63e2038f

Habarlar

Qualityokary hilli yzygiderlilik bilen dürli gatylyk beton üçin ýörite gurlan metal baglanyşyk.Oreke ýa-da goşa segmentler, örtük aýyrmak üçin 16/20, 20/25 grit, gödek üwemek üçin 30 grit, orta üçin 60/100 grit, jerime üçin 150 grit we rezin dimondyň bahasyny tygşytlamak üçin 200/300 inçe üwürmek.

9ff6576a

1. qualityokary hilli yzygiderliligi bolan beton pol üçin iň amatly metal göwher segment aýakgaplary.
2. Örän agressiw we täsirli
3. Tekiz ýüzüne ýetmek, ýalpyldawuk däl ýer döretmek üçin beton, tebigy daş we terrazzo pollary üwemek.
4. Şeýle hem, aýratyn talaplary doly ýerine ýetirmek üçin özleşdiriş hyzmatlaryny edýäris


Iş wagty: 13-2022-nji maý