• 63e2038f

Almaz pol polishing pad JD2-3 seriýasy

Gysga düşündiriş:

“HTC Grinding Palates” çalt üwemek we tekizlemek üçin içindäki agressiw göwher bilen daş we beton pol üwemek üçin metaldan ýasalan ýylmaýjy aýakgapdyr.Dürli göwher däne ölçegindäki daş we beton pol üçin ulanylýan ýumşak we gaty süňkler.Kwadrat, tegelek ýa-da ok segmentleri görnüşinde bar bolan göwher bölekleri.


 • Model belgisi:JD2-3 seriýasy
 • Görnüşi:Göwher pollary ýuwmak
 • Bölümiň görnüşi we ululygy:
 • Bar segmenti:40 * 10 * 10mm & 40 * 12 * 12mm
 • Tegelek segment:25 * 12mm we 20 * 10mm
 • Ok bölegi:20 * 15 * 8mm
 • Romb segmenti:42 * 16 * 10mm
 • Kesilen gyrasy segmenti:23 * 8mm
 • Altyburçly segment:38 * 12 * 10mm 34 * 16 / 8.3 * 10 / 13mm 33 * 15/11 * 13mm
 • Obýekt:Orta, ýumşak, gaty, gaty ýumşak we gaty gaty, daş
 • Material:Göwher poroşok
 • Grit:8 # 16 # 20 # 25 # 30 # 60 # 120 # 300 # ...
 • Reňk:özleşdirilip bilner
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Has giňişleýin düşündiriş:

  Göwher pol üweýji aýakgaplary, beton pollary dikeltmek boýunça hünärmenler üçin, beton görnüşleri üçin bar bolan gaty, orta ýa-da ýumşak materiallary çalt aýyrmak üçin niýetlenendir.

  Gaty segment agyr örtügi aýyrmak üçin amatlydyr.Çyzyk segmenti gaty agressiw gidýär we çuňdan orta çyzylan nagyş.Jübüt segmentler ýelimleri, örtükleri we dodaklary aýyrýar, poly berk gurluşly ýerden polatdan öňki pola çenli alýar.

  Aýratynlyklary:

  (1) Çydamly metal we göwher birleşmesi

  (2) Beton poly üwemek we ýuwmak işinde täsirli

  (3) Islenilişi ýaly dürli reňkler we ululyklar.

  (4) Bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli.

  Arza:

  Has inçe örtükleri aýyrmak we beton tekizlemek üçin ýörite işlenip düzülen HTC Greyline / Professional pol üweýji maşynlary üçin döredilen HTC Almaz ýylmaýjy gurallar.Beton üwemek, asyl beton gurnamasyndaky kemçilikleri aýyrmak ýa-da beton poluň beýikligini aşaklatmak üçin bar bolan betony aýyrmak prosesi.

  Parametr:

  JD2-2-1

  JD2-2-1

  JD2-2-2

  JD2-2-2

  JD2-2-3

  JD2-2-3

  JD2-2-4

  JD2-2-4

  JD2-2-5

  JD2-2-5

  JD2-2-6

  JD2-2-6

  JD2-2-7

  JD2-2-7

  JD2-2-8

  JD2-2-8

  JD2-2-9

  JD2-2-9

  JD2-2-10

  JD2-2-10

  JD2-2-11

  JD2-2-11

  JD2-2-12

  JD2-2-12

  JD2-2-13

  JD2-2-13

  JD2-2-14

  JD2-2-14

  JD2-2-15

  JD2-2-15

  rth

  JD2-2-16

  bz
  dv

 • Öňki:
 • Indiki: