biz hakdakaka33

Mişel
Awtoulag hyzmatyna üns beriň

“Jiangxi Earth Superhard Tools” Hytaýda öndürilen ýokary hilli göwher gurallary öndüriji bolup, önümlerimizi onlarça ýyllap gurluşyk we daş senagatyna bagyşlady.Biziň setirlerimizde göwher we PCD üweýji / ýalpyldawuk gurallar, Almaz Saw Blade, Core Drill, Floor Grinders, Resin Pads, bularyň hemmesi beton ýalpyldawuk, ýerüsti taýýarlaýyş we kesiş we daş ýasamak meýdanlarynda giňden ulanylýar.

jyh11
 • Beton JD1-1-5 üçin L görnüşli gödek göwher ýylmaýjy gural abraziw kubok tigir

  L görnüşli gödek göwher ýylmaýjy gural abraziw C ...

 • Leeke hatar göwher ýylmaýjy käse tigir, JD1-1-4 beton üçin poluň gyrasy ýylmaýjy tigir

  Roweke hatar göwher ýylmaýjy käse tigir Gata Edg ...

 • Hytaý öndürijisi Pcd Turbo ýokary ýygylykly göwher ýeke hatar kubok ýylmaýjy tigir JD1-1-3

  Hytaý öndürijisi Pcd Turbo ýokary ýygylykly aragatnaşyk ...

 • beton ýa-da daş JD1-1-2 üçin ýokary ýygylykly goşa hatar göwher käse ýylmaýjy tigir diskleri

  ýokary ýygylykly goşa hatar göwher käse üwemek ...

 • beton ýa-da daş JD1-1-2 üçin ýokary ýygylykly goşa hatar göwher käse ýylmaýjy tigir diskleri

  ýokary ýygylykly goşa hatar göwher käse üwemek ...

 • beton ýa-da daş JD1-1-2 üçin ýokary ýygylykly goşa hatar göwher käse ýylmaýjy tigir diskleri

  ýokary ýygylykly goşa hatar göwher käse üwemek ...

Bizi saýlaň

Şeýle hem, täze we gaýdyp gelýän ähli müşderilerimize uly peýdalary hödürleýäris.Müşderimiz bolmak we kynçylyksyz satyn almak tejribäňiziň has köp sebäbini barlap görüň.

 • Dürli görnüşdäki we ululykdaky kepillendirilen ulaglar

  Dürli görnüşdäki we ululykdaky kepillendirilen ulaglar

 • Super karz-baha gatnaşygy we köp önüm

  Super karz-baha gatnaşygy we köp önüm

 • Dürli görnüşdäki we ululykdaky kepillendirilen ulaglar

  Dürli görnüşdäki we ululykdaky kepillendirilen ulaglar

Müşderi habarlary

 • Näçe üweýji ädim:

  1 ugh Gödek üweýji: 50 #, 150 #, 300 #, 500 # altyn we polat daşdan ýasalan gaty üweýji blokdan peýdalanyň (gaty üwemek, üwemek üçin ýumşak suw üweýji disk ulanmaýar, tolkunlar görünmek aňsat, tekizlige täsir edýär) Gödek üweýji suw üpjünçiligi birneme uludyr, ýöne gaty köp ýadyňyzdan çykarmaň, her ýylmaýjy disk gri ...

 • Beton üwemek üçin göwher bölekleri metal bag bilen “Lavina Stone Polishing Pad”

  Qualityokary hilli yzygiderlilik bilen dürli gatylyk beton üçin ýörite gurlan metal baglanyşyk.Oreke ýa-da goşa segmentler, örtük aýyrmak üçin 16/20, 20/25 grit, gödek üwemek üçin 30 grit, orta üçin 60/100 grit, jerime üçin 150 grit we rezin dimondyň bahasyny tygşytlamak üçin 200/300 inçe üwürmek.1. ...